Mindful Run & Walk Maastricht Heuvelland RUST-coaching En... nu ik! “Stop eens even!” Schakel niet op maar af-sessie!

Privacy- en cookieverklaring Je Leven op Koers

25 mei 2018
Bij Je Leven op Koers is je privacy van groot belang. Je persoonsgegevens worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat je persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met je persoonsgegevens. Hieronder lees je per onderdeel wat wij allemaal doen met je persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom doen wij dit?

• Contactformulier Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: naam, emailadres en een toelichting (opmerking) . Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van je toestemming en met als doel om in contact met je te komen.

• Mindful Run en Mindful Walk: Voor de aanmelding van Mindful Run en Walk hebben we de volgende gegevens van je nodig: voor- en achternaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, e-mailadres, telefoon, blijk van interesse in Mindful Run/ Mindful Walk , bewust zijn dat Mindful Run geen partij is bij overeenkomst, akkoord met Privacy verklaring en evt. bericht. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor een overeenkomst, met als doel om een Mindful Run of Mindful Walk cursus te verzorgen.

• Leefstijl en vitaliteitscoaching: Bij interesse van Leefstijl en Vitaliteitscoaching hebben we de volgende gegevens van je nodig: voor- en achternaam, e-mailadres, evt. telefoonnummer en evt. opmerking. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor een overeenkomst, met als doel om Leefstijl en Vitaliteitscoaching te verzorgen.

• Programma En…..nu Ik! : Voor de aanmelding van gratis Kennismakingsgesprek hebben we de volgende gegevens van je nodig: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor een overeenkomst, met als doel om een gratis Kennismakingsgesprek te verzorgen.

• Nieuwsbrieven: Voor het aanmelden van een nieuwsbrief hebben we je voor- en achternaam, en emailadres nodig. Met je toestemming worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel om je tips, inspiratie, blogs en nieuws te sturen.

Bewaartermijn: Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Vanaf moment van opdracht tot het moment van schriftelijke ontbinding.
Voor aanmelding van een live event, cursus, programma hebben we een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de belastingdienst.

Marketing: Graag stellen wij onze klantrelaties op de hoogte van onze producten of diensten. Dit doen wij via de e-mail. Indien je hier geen behoefte aan hebt, kun je dit in de e-mail via een afmeldlink kenbaar maken. We zullen je vervolgens in de toekomst geen reclame meer sturen.

Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens eventueel bekend maken? Wij verkopen je persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen door.

Wel delen wij je persoonsgegevens met bedrijven of instellingen als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat je persoonsgegevens alleen voor het doel worden gebruikt waar wij ze voor hebben ingeschakeld. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven, e-book sprankelspreuken aan klantrelaties maken we gebruik van Mailchimp. Websitebouwer heeft inzicht in de gegevens bij het aanpassen van de website.

Gebruik van Cookies

Noodzakelijk (1)

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Consent .jelevenopkoers.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

 

Statistieken (5)

Statistische cookies geven inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Via de website jelevenopkoers.nl worden onder andere cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookies zijn nodig voor de dienst “analytics” waarin de verzamelde gebruikersgegevens worden gerapporteerd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Je leven op Koers heeft hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
_ga .jelevenopkoers.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 30 maanden HTTP Cookie
_gat .jelevenopkoers.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen Session HTTP Cookie
_gid .jelevenopkoers.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. Session HTTP Cookie
Player vimeo.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen. 1 jaar HTTP Cookie
vuid vimeo.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn gelezen. 30 maanden HTTP Cookie

 

Tracking (1)

Deze cookies worden geplaatst als je via Facebook deze website bezoekt. Om jou te voorzien van relevante informatie op Facebook wordt er vanuit Facebook ook een cookie geplaatst vanuit de website.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
Fr .facebook.com Gecodeerde Facebook-ID en browser-ID 3 maanden Pixel Tracker

 

Beveiliging persoonsgegevens

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens Beveiliging van je persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel. Door verschillende technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens worden beschermd. Welke maatregelen wij hebben genomen kunt u hieronder lezen:
• De persoonsgegevens worden na ontvangst met een encryptie opgeslagen in ons beveiligde netwerk.
• Alle mailwisseling verloopt via een beveiligde verbinding. Deze verbinding is bekend onder de naam Secure Socket Layer (SSL)
• Wij nemen fysieke maatregelen om toegang tot onze servers en werkcomputers te beschermen. Dit doen wij door middel van sloten of toegangspassen.
• Onze website is versleuteld via een SSLcertificaat. Je kunt dit herkennen aan https:// voor jelevenopkoers.nl

Wijzigingen van website en privacyverklaring Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig hierop aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst onze privacyverklaring hebben gewijzigd.

Wat zijn je rechten? Je hebt de volgende rechten: • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen; • Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden; • Het recht op inzage. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien; • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die wij verwerken te laten wijzigen; • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken; • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Om zeker te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, kan het voorkomen dat wij een kopie van je identiteitsbewijs ontvangen. Deze kun je sturen nadat er contact is geweest via het contactformulier. Op de kopie van je identiteitsbewijs kun je het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op je paspoort kunt je de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Zodra dit in orde is, reageren we binnen vier weken op je verzoek.

Overname, fusie of verkoop van de onderneming Bij overname, fusie of verkoop van Je Leven op Koers worden een of meer onderdelen of activa overgedragen aan een derde partij.

Indien één van deze situaties voorkomt zullen we je persoonsgegevens ook overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Waar kun je een klacht indienen? Leg de klacht  altijd eerst voor aan Je Leven op Koers. Onze insteek is de klacht in goede communicatie op te lossen.Je hebt het recht om een klacht over ons in te dienen als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen. De klacht kun je bij     indienen.

Contactgegevens Chantal Smeets/ Je Leven op Koers te Maastricht https://jelevenopkoers.nl/contact/

Er was geen balans meer tussen werk en privé. Ik had al jaren psychologen gesproken maar het bleef steeds op en af gaan. En steeds bleef ik tegen dezelfde dingen aanlopen. Waardoor ik heel onrustig werd en ook niet goed kon functioneren zowel op werkgebied en privé. Ik had van te voren geen twijfels ik wilde het gewoon eens gaan proberen omdat ik aan mezelf wilde werken en in de beschrijving zag ik dat je echt aan IK ging werken. Dit …Lees verder..